Aktualności

Najnowsze wiadomości »

Poradnie

Aktualne oferty »

Pracownie

Aktualne oferty »

Cennik

Aktualny cennik »

 

 

ikona przedstawiająca apteczkę
Podstawowa
opieka
zdrowotna
ikona przedstawiająca stetoskop
Ambulatoryjna
opieka
specjalistyczna
ikona przedstawiająca ząb
Stomatologia
ikona przedstawiająca kule ortopedyczne
Rehabilitacja
 
 
ikona przedstawiająca raport medyczny
Medycyna
pracy
ikona przedstawiająca mikroskop
Diagnostyka
ikona przedstawiająca pomocną dłoń sięgającą bo czyjąś dłon
Terapia
uzależnień
 

Wiadomości »

POMOC MEDYCZNA DLA OBYWATELI UKRAINY

POMOC MEDYCZNA DLA OBYWATELI UKRAINY – ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ

 

  • W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy.
  • Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej.
  • Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej.
  • Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozlicza Narodowy Fundusz Zdrowia.

WAŻNE!
Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

 

Udzielenie i rozliczenie świadczeń jak dla polskich pacjentów
Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania są identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy posiadają dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

 

Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. 

Placówki medyczne

     - nie powinni odmawiać mu pomocy

     - nie powinni odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy

     - nie powinni domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia 

     - powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z                  zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vita, siedziba: Brzeszcze, Ofiar Oświęcimia 72.